شناسنامه محله

تاریخچه:

محله هاشمي فعلي در ابتدا به شكل زمين هاي زراعتي بوده است و در انتهاي خيابان مالك اشتر فعلي (آريانا سابق) جنگلي وجود داشته كه در حال حاضر تبديل به پارك گرديده است .

در ضلع شمالي محله هاشمي قناتي حفر گرديده بود كه در اطراف آن مردم به تدريج ساكن گشتند.خيابان مالك اشتر فعلي تا چند سال قبل از انقلاب اسلامي به خيابان 105 مشهور بوده است و علت نام گذاري آن بخاطر عبور اولين خط اتوبوس از اين محله به سوي مركز شهر يا توپ خانه سابق و امام خميني فعلي بوده كه اولين اسمي كه شهرداري رسما براي اين خيابان در نظر گرفت خيابان آريانا بود.

در انتهاي خيابان بعد از جنگل پادگاني وجود داشته است كه در ماه مبارك رمضان براي مطلع كردن مردم از هنگام اذان و افطار توپ شليك مي كرده است. محله هاشمي از نظر بافت مسكوني ،‌خانه هاي بوده است بيشتر يك طبقه و ساخته شده از تير چوبي ، كاه گل و آهك و افراد براي برطرف كردن نيازشان به آب شرب و شستشو از آب انبار استفاده  مي كردند تا سال 1340 كه شهرداري براي اهالي آب فشاري در سر هر كوچه نصب كرد.

حمل و نقل محله نيز بيشتر با درشكه صورت مي گرفته است.

( از طريق مصاحبه با آقاي داوود سيفي اطلاعات فوق گردآوري گرديده است)