خانه پژوهشنام مسئول خانه پژوهش : نجلا سالاری 

تحصیلات: کارشناسی ارشد پژوهش

برای دریافت رزومه کلیک کنید