مراکز مذهبی

مساجد:

نام مسجد

آدرس

نام امام جماعت

الهادی (ع)

نام: الهادی (ع)
نام امام جماعت: حجت الاسلام اسماعیل حجتی
آدرس: خیابات مالک اشتر - بعد از چهار راه جیحون
شماره تماس: 66830033
نام پایگاه بسیج: الهادی (ع)
نام فرمانده پایگاه: نظامعلی گرامی
شماره همراه فرمانده بسیج:

خیابات مالک اشتر - بعد از چهار راه جیحون

حجت الاسلام اسماعیل حجتی

امام محمد باقر (ع)

نام: امام محمد باقر (ع)
نام امام جماعت: حجت الاسلام محمود بخشی
آدرس: انتهای خیابان مالک اشتر - ابتدای خیابان شهید دستغیب
شماره تماس: 66884835
نام پایگاه بسیج:
نام فرمانده پایگاه:
شماره همراه فرمانده بسیج:

انتهای خیابان مالک اشتر - ابتدای خیابان شهید دستغیب

حجت الاسلام محمود بخشی

مالک اشتر

نام: مالک اشتر
نام امام جماعت: حجت الاسلام مهدی سلطان پور
آدرس: انتهای خیابان مالک اشتر - سه راه دستغیب
شماره تماس:
نام پایگاه بسیج: مالک اشتر
نام فرمانده پایگاه: علی اکبر زینلی
شماره همراه فرمانده بسیج: 09193947767

انتهای خیابان مالک اشتر - سه راه دستغیب

حجت الاسلام مهدی سلطان پور

موسی بن جعفر (ع)

نام: موسی بن جعفر (ع)
نام امام جماعت: حجت الاسلام مهدی علیزاده
آدرس: انتهای خیابان امام خمینی (ره) - بین خیابان جیحون و خیابان 12 متری هاشمی
شماره تماس: 66887127
نام پایگاه بسیج: موسی بن جعفر (ع)
نام فرمانده پایگاه: محمد فلاح
شماره همراه فرمانده بسیج:

انتهای خیابان امام خمینی (ره) - بین خیابان جیحون و خیابان 12 متری هاشمی

حجت الاسلام مهدی علیزاده