مطالب

شاخه
کلاسهای اموزش کاهش پسماند خانه شهروندی

  نويسنده خبر: مدير فناوري اطلاعات هاشمی              
ادامه مطلب
آموزش های صنایع دستی سرای هاشمی

  نويسنده خبر: مدير فناوري اطلاعات هاشمی              
ادامه مطلب
کمپین مصرف بهینه سرای هاشمی

  نويسنده خبر: مدير فناوري اطلاعات هاشمی              
ادامه مطلب
جشن یلدا کانون کودک هاشمی

  نويسنده خبر: مدير فناوري اطلاعات هاشمی              
ادامه مطلب
برگزاری کارگاه های اموزشی در سرای محله هاشمی

  نويسنده خبر: مدير فناوري اطلاعات هاشمی              
ادامه مطلب