نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search

مطالب

شاخه
برگزاری اموزش اطفای حریق به صورت تئوری وعملی در سرای هاشمی با همکاری کادر سرای هاشمی

  نويسنده خبر: مدير فناوري اطلاعات هاشمی              
ادامه مطلب
اموزش دانش اموزان جهت اشتغال زایی وکارافرینی - سرای محله هاشمی

  نويسنده خبر: مدير فناوري اطلاعات هاشمی              
ادامه مطلب
اردوی گچسر سرای محله هاشمی

  نويسنده خبر: مدير فناوري اطلاعات هاشمی              
ادامه مطلب
بازدید همکاران از خانه IT

  نويسنده خبر: مدير فناوري اطلاعات هاشمی              
ادامه مطلب
بازدید همکاران ناحیه دو از خانه های IT و خانه کارافرینی کلاس خیاطی

  نويسنده خبر: مدير فناوري اطلاعات هاشمی              
ادامه مطلب