مطالب

شاخه
خانه کودک هاشمی

  نويسنده خبر: مدير فناوري اطلاعات هاشمی              
ادامه مطلب
برگزاری مانور نشت مواد شیمیای سرای هاشمی

  نويسنده خبر: مدير فناوري اطلاعات هاشمی              
ادامه مطلب
بازديد و تقدير از آتشنشانان ايستگاه ٥٨به مناسبت هفته آتشنشاني سراي محله هاشمي

  نويسنده خبر: مدير فناوري اطلاعات هاشمی              
ادامه مطلب
استفاده صحيح از ظروف يكبار مصرف خانه سلامت هاشمي

  نويسنده خبر: مدير فناوري اطلاعات هاشمی              
ادامه مطلب
كلاس آموزشي تغذيه سالم بمناسبت استقبال از مهر دبيرستان پاسداران ناحيه٢ منطقه ١٠

  نويسنده خبر: مدير فناوري اطلاعات هاشمی              
ادامه مطلب